Kamari-info

Valkeakosken Nuorkauppakamari ry on valkeakoskelainen nuorten aikuisten itsensäkehittämis-, kouluttautumis- ja verkostoitumisjärjestö. Valkeakosken Nuorkauppakamari ry on perustettu 1968 kansallinen kattojärjestä on Suomen Nuorkauppakamarit ry, kansainvälisesti Junior Chamber International.

Lisätietoa nuorkauppakamaritoiminnasta;

Jäsenistömme koostuu valkeakoskelaisista 25-40 -vuotiaista yrittäjistä, johtajista sekä palkansaajista. Ammattia suurempi yhteinen nimittäjä nuorkauppakamarilaisilla on aktiivisuus ja yritteliäisyys.

Nuorkauppakamaritoiminnan johtoajatuksena on kehittää itseään ja ympäristöään sekä ottaa joka vuosi vastuullisempia projekteja ja virkoja vastaan. Esimerkiksi kamarin hallituksessa voi yhden viran tehdä vain kerran ja kaikki virat vaihtuvat vuoden välein.

Nuorkauppakamari järjestää jäsenilleen erilaisia työelämässäkin hyödyllisiä koulutuksia. Valkeakosken Nuorkauppakamarin suurin ja näkyvin projekti on jokavuotiset Valkeakosken markkinat.